Nutrilon

БАЗОВІ СУМІШІ NutriLON®

Базовые смеси
NutriLON®

alt
200 г
 • 200 г
 • 600 г
 • 800 г
 • 1000 г

Тип: для здорових дітей, якщо грудне вигодовування неможливо.
Вік: 0-6 місяців.

Переваги:
- Унікальний комплекс Pronutra+;
- GOS/FOS 9:1 – галакто- і фруктоолігосахаріди;
- IQ Pro – довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти;
- Вітаміни, мінерали та мікроелементи – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C і т.п.

Основою всіх сумішей Nutrilon є унікальний комплекс Pronutra+, який був створений в результаті наукових досліджень і розробок спільно з педіатрами та неонатологами:1. Запатентована формула галакто- та фруктоолігосахаридів (GOS/FOS) у співвідношенні 9:1 у концентрації 0,8 г / 100 мл суміші стимулює розвиток імунної системи, допомагає створити нормальну мікрофлору кишківника, що впливає на засвоєння кальцію, заліза і вітаміну D.
2. Спеціальна формула IQPro з довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами, які стимулюють розвиток зору, нервової системи і головного мозку, сприяючи підвищенню IQ малюка, покращує швидкість обробки інформації дитиною і стимулює розвиток когнітивних функцій.
3. Збалансований набір з 27 вітамінів, мінералів, мікроелементів і нуклеотидів сумішей Nutrilon відповідає особливим потребам дитини в ранньому віці, забезпечуючи поживними речовинами, необхідними для нормального росту і розвитку.

Дитячі суміші Nutrilon виробляються на сучасних заводах країн Європейського Союзу в повній відповідності європейським і міжнародним стандартам якості, тому NUTRILON – РЕКОМЕНДАЦІЯ №1 ПЕДІАТРІВ В УКРАЇНІ*.

Найбільш динамічно дитина розвивається в перший рік життя. У цей період вона освоює стільки, скільки не за один інший рік – вчиться бачити, чути і починає повзати.

Пристосовуючись до нових для себе умов існування, малюк стрімко зростає і набирає у вазі. Саме на першому році з дитиною відбувається безліч важливих змін: йде активний розвиток всіх систем організму, органів чуттів, поетапний розвиток мускулатури – тренування м'язів шиї, спини і преса.

Вкрай важливим на даному етапі є розвиток нервової системи і головного мозку, які відповідають за прогрес в зоровій та слуховій системах, рухових функціях і їх координації, травній системі дитини.

Молочна суміш Nutrilon 1 випускається у 4 типах упаковки:
- 200г - підходить, якщо ви тільки починаєте вводити прикорм в раціон свого малюка і хочете спробувати, чи підійде суміш вашій дитині. Її також можна взяти з собою в подорож або на прогулянку
- 600г - для малюків з гарним апетитом, які визначилися з вибором молочної суміші. Вона є розумним вибором для комбінованого годування дитини.
- 800г - розумний вибір для комбінованого годування дитини у зручній упаковці Ізіпак зі спеціальним кріпленням для ложки та кришкою, що закривається.
- 1000г - для малюків з особливо гарним апетитом, які регулярно споживають молочну суміш. Вона є розумним вибором з привабливою ціною.

Через багато років ваш здоровий, розумний та вже дорослий малюк обов’язково подякує за ваше кохання та турботу.

Грудне молоко є найбільш корисним харчуванням для Вашого малюка.
Перед початком годування дитини у віці до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

*Згідно рекомендацій педіатрів України за даними незалежного дослідження PromoTest, компанії Proximaresearch, за перше півріччя 2015 р., в двадцяти п'яти містах України.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтесь з педіатром.

Тип: для здоровых детей, если грудное вскармливание невозможно
Возраст: 0-6 месяцев

Преимущества:
- Уникальный комплекс Pronutra+;
- GOS/FOS 9:1 – галакто- и фруктоолигосахариды;
- IQ Pro – длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты;
- Витамины, минералы и микроэлементы – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C и т.д.

Основой всех смесей Nutrilon является уникальный комплекс Pronutra+, который был создан в результате научных исследований и разработок совместно с педиатрами и неонатологами:
1. Запатентованная формула галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) в соотношении 9:1 в концентрации 0,8 г/100 мл смеси стимулирует развитие иммунной системы, помогает создать нормальную микрофлору кишечника, что влияет на усвоение кальция, железа и витамина D.
2. Специальная формула IQ Pro с длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами, которые стимулируют развитие зрения, нервной системы и головного мозга, способствуя повышению IQ малыша, улучшает скорость обработки информации ребенком и стимулирует развитие когнитивных функций.
3. Сбалансированный набор из 27 витаминов, минералов, микроэлементов и нуклеотидов смесей Nutrilon соответствует особым потребностям ребенка в раннем возрасте, обеспечивая питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития.

Детские смеси Nutrilon производятся на современных заводах стран Европейского Союза в полном соответствии европейским и международным стандартам качества, поэтому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ*.

Наиболее динамично ребенок развивается в первый год жизни. В этот период он осваивает столько, сколько ни за один другой год – учится смотреть, слышать и начинает ползать.

Приспосабливаясь к новым для себя условиям существования, малыш стремительно растет и набирает в весе. Именно на первом году с ребенком происходит множество важных изменений: идет активное развитие всех систем организма, органов чувств, поэтапное развитие мускулатуры - тренировка мышц шеи, спины и пресса.

Крайне важным на данном этапе является развитие нервной системы и головного мозга, которые отвечают за прогресс в зрительной и слуховой системах, двигательных функциях и их координации, пищеварительной системе ребенка.

Молочная смесь Nutrilon 1 выпускается в 4 типах упаковки:
- 200г — подходит, если вы только начинаете вводить прикорм в рацион своего малыша и хотите попробовать, подойдет ли смесь вашему ребенку. Ее также можно взять с собой в путешествие или на прогулку.
- 600г — для малышей с хорошим аппетитом, которые определились с выбором молочной смеси. Она есть разумным выбором для комбинированного кормления ребенка.
- 800г — разумный выбор для комбинированного кормления ребенка в удобной упаковке со специальным креплением для ложки и закрывающейся крышкой
- 1000г — для малышей с особенно хорошим аппетитом, которые регулярно потребляют молочную смесь. Она является разумным выбором с привлекательной ценой.

Через много лет ваш здоровый, умный и уже взрослый малыш обязательно поблагодарит за вашу любовь и заботу.

Грудное молоко является наиболее полезным питанием для вашего малыша.
Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

*Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования PromoTest, компании Proximaresearch, за первое полугодие 2015 г., в двадцати пяти городах Украины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Несоблюдение инструкций для приготовления смеси может нанести вред. Не оставляйте ребенка без присмотра во время кормления. Переход на новую формулу молочной смеси должен проводиться постепенно. Проконсультируйтесь с педиатром. Использование некипяченой, нечистой, не питьевой воды, а также нестерильной бутылочки или соски может нанести вред здоровью ребенка. Разведенную смесь следует использовать в течение одного часа. Никогда не используйте для следующего кормления остатки разбавленной порции. Не разогревайте разведенную смесь в микроволновой печи.

Склад: Демінералізована молочна сироватка (26,7%), олії (пальмова, рапсова, кокосова, соняшникова), лактоза (з молока) (19,8%), знежирене молоко (12,9%), галакто-олігосахариди (з молока) ( 8,75%), фруктоолігосахариди, концентрат сироваткового білка (з молока) (3,4%), риб'ячий жир, комплекс мінеральних речовин, вітамінів і мікроелементів, холін, таурин, інозитол, нуклеотиди, L- карнітин.

Состав: Деминерализованная молочная сыворотка (26,7%), масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное), лактоза (из молока) (19,8%), обезжиренное молоко (12,9%), галактоолигосахариды (из молока) (8,75%), фруктоолигосахариды, концентрат сывороточного белка (из молока) (3,4%), рыбий жир, комплекс минеральных веществ, витаминов и микроэлементов, холин, таурин, инозитол, нуклеотиды, L-карнитин

Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Енергетична цінність/калорійність кКал (кДж) 66/275
Білки, г 1,3
Казеїн, г 0,5
Сироватковий білок, г 0,8
Жири, г 3,4
Насичені жири, г 1,5
Рослинні жири, г 3,3
Лінолева кислота, мг 445
α-ліноленова кислота, мг 82
Арахідонова кислота (АА), мг 11
Докозагексаєнова кислота (DHА), мг 10
Вуглеводи, г 7,3
Лактоза, г 7
Полісахариди, г -
Пребіотики GOS / FOS, г 0,8
Мінеральні речовини:
Натрій (Na), мг 17
Калій (K), мг 72
Хлор (Cl), мг 46
Кальцій (Ca), мг 55
Фосфор (P), мг 31
Магній (Mg), мг 5,1
Залізо (Fe), мг 0,53
Цинк (Zn), мг 0,51
Мідь (Cu), мкг 40
Марганець (Mn), мкг 7,6
Селен (Se), мкг 1,7
Йод (I), мкг 12
Вітаміни:
Вітамін А, мкг (RE) 54
Вітамін D3, мкг 1,2
Вітамін E, мг (αTE) 1,1
Вітамін K1, мкг 4,4
Тіамін (B1), мкг 50
Рибофлавін (B2), мкг 120
Ніацин (В3), мг 0,43
Пантотенова кислота (В5), мкг 335
Вітамін B6, мкг 37
Фолієва кислота, мкг 13
Вітамін B12, мкг 0,19
Біотин, мкг 1,4
Вітамін С, мг
Нуклеотиди, мг 3,2
L-карнітин, мг 1,5
Холін, мг 12
Таурин, мг 5,3
Інозитол, мг 3,9
Осмолярність, мосмоль / л 300
Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Энергетическая ценность/калорийность, ккал (кДж) 66/275
Белки, г 1,3
Казеин, г 0,5
Сывороточный белок, г 0,8
Жиры, г 3,4
Насыщенные жиры, г 1,5
Растительные жиры, г 3,3
Линолевая кислота, мг 445
α-линоленовая кислота, мг 82
Арахидоновая кислота (АА), мг 11
Докозагексаеновая кислота (DHА), мг 10
Углеводы, г 7,3
Лактоза, г 7
Полисахариды, г -
Пребиотики GOS/FOS, г 0,8
Минеральные вещества:
Натрий (Na), мг 17
Калий (K), мг 72
Хлор (Cl), мг 46
Кальций (Ca), мг 55
Фосфор (P), мг 31
Магний (Mg), мг 5,1
Железо (Fe), мг 0,53
Цинк (Zn), мг 0,51
Медь (Cu), мкг 40
Марганец (Mn), мкг 7,6
Селен (Se), мкг 1,7
Йод (I), мкг 12
Витамины:
Витамин А, мкг(RE) 54
Витамин D3, мкг 1,2
Витамин E, мг(αTE) 1,1
Витамин K1, мкг 4,4
Тиамин (B1), мкг 50
Рибофлавин (B2), мкг 120
Ниацин (В3), мг 0,43
Пантотеновая кислота (В5), мкг 335
Витамин B6, мкг 37
Фолиевая кислота, мкг 13
Витамин B12, мкг 0,19
Биотин, мкг 1,4
Витамин С, мг
Нуклеотиды, мг 3,2
L-карнитин, мг 1,5
Холин, мг 12
Таурин, мг 5,3
Инозитол, мг 3,9
Осмолярность, мосмоль/л 300
1. Перед приготуванням продукту ретельно вимийте руки, простерилізуйте пляшечку і соску. 1. Перед приготовлением продукта тщательно вымойте руки, простерилизуйте бутылочку и соску.
2. Чисту питну воду прокип'ятіть протягом 10 хвилин. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до 40 ° С. 2. Чистую питьевую воду прокипятите в течение 10 минут. Оставьте ее на 30 минут для охлаждения примерно до 40 °С.
3. Для приготування 100 мл готової суміші до 90 мл води додайте 3 мірних ложечки (1 ложечка = 4,5 г). Відміряйте точну кількість води і налийте її в простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду. 3. Для приготовления 100 мл готовой смеси до 90 мл воды добавьте 3 мерных ложечки (1 ложечка = 4,5 г) Отмерьте точное количество воды и налейте ее в простерилизованную бутылочку. Не используйте повторно кипяченую воду.
4. Використовуйте тільки ложечку, яка додається. Зніміть зайвий порошок за допомогою ножа 4. Используйте только ложечку, которая прилагается. Снимите лишний порошок с помощью ножа.
5. Орієнтовний добовий об'єм їжі можна визначити за допомогою таблиці добової потреби в їжі, або калькулятора добової потреби їжі на сайті (ссилка). Додайте в воду точну кількість мірних ложок порошку. Занадто велика чи мала кількість мірних ложок суміші може завдати шкоди. 5. Ориентировочный суточный объем пищи можно определить с помощью таблицы суточной потребности в пище или калькулятора суточной потребности еды на сайте .Добавьте в воду точное количество мерных ложек порошка. Слишком большое или малое количество мерных ложек смеси может нанести вред.
6. Закрийте пляшечку і добре збовтайте її (протягом 10 секунд) до повного розчинення порошку. Зніміть кришку і надіньте на пляшечку підготовлену стерильну соску. 6. Закройте бутылочку и хорошо взболтайте ее (в течение 10 секунд) до полного растворения порошка. Снимите крышку и наденьте на бутылочку подготовленную стерильную соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильній стороні зап`ястя (37 °С). 7. Проверьте температуру готового питания на тыльной стороне запястья (37 °С).

Добова норма: 80 мл

Суточная норма: 80 мл

Для дитини від 0 до 12 місяців об’єм їжі включає в себе грудне молоко, дитячу молочну суміш й усі можливі продукти прикорму. Для возраста ребенка от 0 до 12 месяцев объём пищи включает в себя грудное молоко, детскую молочную смесь и все возможные продукты прикорма

Після 12 місяців дитина може їсти скільки захоче, але бажано, щоб у раціоні було 500 мл саме молочних продуктів После 12 месяцев ребенок может кушать сколько захочет, но желательно, что бы в рационе было 500 мл именно молочных продуктов

Рекомендована кількість годувань на добу *:

Рекомендованное количество кормлений в сутки*:

10мл
10мл
10мл
10мл
10мл

*Мається на увазі мінімальна кількість годувань на добую. На вимогу дитини кількість годувань може бути більшою.

*Имеется в виду минимальное количество кормлений в сутки. По требованию ребенка количество кормлений может быть больше.

30 мл

= 1 ложки суміші + 30мл води

= 1 ложки смеси + 30мл воды

0 – 10 днів
 • 0 – 10 днів
 • 10 днів – 2 місяці
 • 2 - 4 місяці
 • 4 - 6 місяців
 • 6 - 12 місяців
 • 12 - 18 місяців
 • Від 18 місяців
0 – 10 дней
 • 0 – 10 дней
 • 10 дней – 2 месяца
 • 2 - 4 месяца
 • 4 - 6 месяцев
 • 6 - 12 месяцев
 • 12 - 18 месяцев
 • Від 18 месяцев
-

кг

+
КУПИТЬ КУПИТИ

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Суміш молочна суха Nutrilon 2 Смесь молочная сухая Nutrilon 2 Від 6-ти до 12-ти місяців От 6-ти до 12-ти месяцев

НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!

Наши педиатры, которые являются не только профессиональными врачами, но и опытными мамами, с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

0 800 50 17 85

Обратная связь Зворотній зв'язок
Ваше имя:
Ваше ім'я:
Рубрика вопросов:
Рубрика питання:
Вопрос педиатру
 • Вопрос педиатру
 • Вопрос о продукте
 • Вопрос об акциях
 • Вопрос о сотрудничестве
 • Вопрос технического характера
 • Другое
Питання педіатру
 • Питання педіатру
 • Питання про продукт
 • Питання про акції
 • Питання про співробітництво
 • Питання технічного характеру
 • Інше
Текст сообщения:
Текст повідомлення:
Для ответа на e-mail
Для відповіді на e-mail
Для ответа по телефону
Для відповіді по телефону
Отправить
Надіслати