Nutrilon

Тип: для здорових дітей, якщо грудне вигодовування неможливо.
Вік: 0-6 місяців.
Вага: 70 мл
* Доступна тільки в аптеках при пологових будинках

Переваги:
- Унікальний комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 – галакто- і фруктоолігосахаріди;
- IQ Pro – довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти;
- Вітаміни, мінерали та мікроелементи – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C і т.п.

Основою всіх сумішей Nutrilon є унікальний комплекс Pronutra+, який був створений в результаті наукових досліджень і розробок спільно з педіатрами та неонатологами:
1. Запатентована формула галакто- та фруктоолігосахаридів (GOS/FOS) у співвідношенні 9:1 у концентрації 0,8 г / 100 мл суміші стимулює розвиток імунної системи, допомагає створити нормальну мікрофлору кишківника, що впливає на засвоєння кальцію, заліза і вітаміну D.
2. Спеціальна формула IQPro з довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами, які стимулюють розвиток зору, нервової системи і головного мозку, сприяючи підвищенню IQ малюка, покращує швидкість обробки інформації дитиною і стимулює розвиток когнітивних функцій.
3. Збалансований набір з 27 вітамінів, мінералів, мікроелементів і нуклеотидів сумішей Nutrilon відповідає особливим потребам дитини в ранньому віці,забезпечуючи поживними речовинами, необхідними для нормального росту і розвитку.

Дитячі суміші Nutrilon виробляються на сучасних заводах країн Європейського Союзу в повній відповідності європейським і міжнародним стандартам якості, тому NUTRILON – РЕКОМЕНДАЦІЯ №1 ПЕДІАТРІВ В УКРАЇНІ1.

Найбільш динамічно дитина розвивається в перший рік життя. У цей період вона освоює стільки, скільки не за один інший рік – вчиться бачити, чути і починає повзати.

Пристосовуючись до нових для себе умов існування, малюк стрімко зростає і набирає у вазі. Саме на першому році з дитиною відбувається безліч важливих змін: йде активний розвиток всіх систем організму, органів чуттів, поетапний розвиток мускулатури – тренування м'язів шиї, спини і пресу.

Вкрай важливим на даному етапі є розвиток нервової системи і головного мозку, які відповідають за прогрес в зоровій та слуховій системах, рухових функціях і їх координації, травній системі дитини.

Готова молочна суміш Nutrilon 1 в новій упаковці 70 мл:
- Розумний вибір для годування після пологів, якщо грудне вигодовування неможливо.

Через багато років ваш здоровий, розумний та вже дорослий малюк обов’язково подякує за ваше кохання та турботу.

Грудне молоко є найбільш корисним харчуванням для Вашого малюка.
Перед початком годування дитини у віці до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватись з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготовления дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтесь з педіатром.


Тип: для здоровых детей, если грудное вскармливание невозможно
Возраст: 0-6 месяцев
Вес: 70мл
*Доступна только в аптеках при родильных домах

Преимущества:
- Уникальный комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 – галакто- и фруктоолигосахариды;
- IQ Pro – длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты;
- Витамины, минералы и микроэлементы – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C и т.д.

Основой всех смесей Nutrilon является уникальный комплекс Pronutra+, который был создан в результате научных исследований и разработок совместно с педиатрами и неонатологами:
1. Запатентованная формула галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) в соотношении 9:1 в концентрации 0,8 г/100 мл смеси стимулирует развитие иммунной системы, помогает создать нормальную микрофлору кишечника, что влияет на усвоение кальция, железа и витамина D.
2. Специальная формула IQ Pro с длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами, которые стимулируют развитие зрения, нервной системы и головного мозга, способствуя повышению IQ малыша, улучшает скорость обработки информации ребенком и стимулирует развитие когнитивных функций.
3. Сбалансированный набор из 27 витаминов, минералов, микроэлементов и нуклеотидов смесей Nutrilon соответствует особым потребностям ребенка в раннем возрасте, обеспечивая питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития.

Детские смеси Nutrilon производятся на современных заводах стран Европейского Союза в полном соответствии европейским и международным стандартам качества, поэтому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ*.

Наиболее динамично ребенок развивается в первый год жизни. В этот период он осваивает столько, сколько ни за один другой год – учится смотреть, слышать и начинает ползать.

Приспосабливаясь к новым для себя условиям существования, малыш стремительно растет и набирает в весе. Именно на первом году с ребенком происходит множество важных изменений: идет активное развитие всех систем организма, органов чувств, поэтапное развитие мускулатуры - тренировка мышц шеи, спины и пресса.

Крайне важным на данном этапе является развитие нервной системы и головного мозга, которые отвечают за прогресс в зрительной и слуховой системах, двигательных функциях и их координации, пищеварительной системе ребенка.

Готовая молочная смесь Nutrilon 1 в новой упаковке 70 мл:
- Разумный выбор для кормления после родов, если грудное вскармливание невозможно.

Через много лет ваш здоровый, умный и уже взрослый малыш обязательно поблагодарит за вашу любовь и заботу.

Грудное молоко является наиболее полезным питанием для вашего малыша.
Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

*Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования PromoTest, компании Proximaresearch, за первое полугодие 2015 р., в двадцати пяти городах Украины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источнико для приготовления детского питания. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Несоблюдение инструкций для приготовления смеси может нанести вред. Не оставляйте ребенка без присмотра во время кормления. Переход на новую формулу молочной смеси должен проводиться постуепенно. Проконсультируйтесь с педиатром.

Склад: Демінералізована вода, знежирене молоко 18,2%, лактоза (з молока) 6,01%, рослинні олії (соняшникова олія, рапсова олія, кокосова олія, пальмова олія), містить соєвий лецитин, галактоолігосахариди (з молока) 1,55%, концентрат сироваткового білка (з молока) 0,8%, емульгатор (моно- та дигліцериди жирних кислот), фруктоолігосахариди, лимонна кислота, риб'ячий жир, фосфат кальцію, калію хлорид, кальцію гідрохлорид, калію карбонат, L-аскорбат натрію, цитрат калію, гідроген фосфат калію, холін хлорид, хлорид натрію, гідроксид калію, таурин, аскорбінова кислота, магнію оксид, інозитол, лактат заліза, D -альфа токоферол ацетат, сульфат цинку, уридин-5'-монофосфату динатрієва сіль, цитидін-5'-монофосфату динатрієва сіль, ретиніл ацетат, аденозін-5'-монофосфату динатрієва сіль, інозин-5'-монофосфату динатрієва сіль, аскорбіл пальмітат, L-карнітин, холекальциферол, нікотинамід, D-пантотенат кальцію, гуанозин-5'-монофосфату динатрієва сіль, глюконат міді,

Состав: Деминерализованная вода, обезжиренное молоко 18,2%, лактоза (из молока) 6,01%, растительные масла (подсолнечное масло, рапсовое масло, кокосовое масло, пальмовое масло) содержат соевый лецитин, галактоолигосахариды (из молока) 1,55%, концентрат сывороточного белка (из молока) 0,8%, эмульгатор (моно- и диглицериды жирных кислот), фруктоолигосахариды, лимонная кислота, рыбий жир, фосфат кальция, калия хлорид, кальция гидрохлорид, калия карбонат, L-аскорбат натрия, цитрат калия, водород фосфат калия, холин хлорид, хлорид натрия, гидроксид калия, таурин, аскорбиновая кислота, магния оксид, инозитол, лактат железа, D-альфа токоферол ацетат, сульфат цинка, уридин-5-монофосфата динатриевая соль, цитидин-5' монофосфата динатриевая соль, ретинил ацетат, аденозин-5-монофосфата динатриевая соль, инозин-5-монофосфата динатриевая соль, аскорбил пальмитат, L-карнитин, холекальциферол, никотинамид, D-пантотенат кальция, гуанозин-5-монофосфата динатриевая соль, глюконат меди, селенистокислий натрий, калия йодид, биотин, рибофлавин, цианокобаламин, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, сульфат марганца.

Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Калорійність, ккал (кДж) 66/(275)
Білки (еквівалент білка), г 1,3
Вуглеводи, г 7,5
Цукри, г 7,4
Жири, г 3,3
Насичені, г 1,3
Олігосахариди (GOS/FOS), г 0,8
Натрій (Na), мг 16
Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Калорийность, ккал (кДж) 66/(275)
Белки (эквивалент белка), г 1,3
Углеводы, г 7,5
Сахара, г 7,4
Жиры, г 3,3
Насыщенные, г 1,3
Олигосахариды (GOS/FOS), г 0,8
Натрий (Na), мг 16
1. Ретельно вимийте руки, простерилізуйте пляшечку та соску. 1. Перед приготовлением продукта тщательно вымойте руки, простерилизуйте бутылочку и соску.
2. Переконайтесь у тому, що упаковка зберігає вакуумний режим. 2. Убедитесь в том, что упаковка сохраняет вакуумный режим.
3. Налийте в пляшечку точну кількість суміші відповідно до віку Вашої дитини. 3. Налейте в бутылочку точное количество смеси в соответствии с возрастом вашего ребенка.
4. Нагрійте суміш в пляшечці для дитячого годування на водяній бані та осушіть пляшечку. 4. Нагрейте смесь в бутылочке для детского кормления на водяной бане и осушите бутылочку.
5. Ретельно струсіть перед годуванням. 5. Тщательно встряхните перед кормлением
6. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап’ястя (37°С). 6. Проверьте температуру готового питания на тыльной стороне запястья (37 °С).
7. Не додавайте до готової суміші воду. 7. Не добавляйте к готовой смеси воду.
8. Важливі інструкції з годування: Перелиту в пляшку суміш необхідно використати протягом 1 години. Суміш, що залишилася після годування, не повинна зберігатись і використовуватись надалі. Недотримання інструкцій з приготування суміші може завдати шкоди. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Не залишайте дитину на самоті під час годування. 8. Важные инструкции по кормлению: Перелитую в бутылку смесь необходимо использовать в течение 1 часа. Оставшаяся смесь после кормления не должна храниться и использоваться в дальнейшем. Несоблюдение инструкций по приготовлению смеси может нанести вред. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Не оставляйте ребенка наедине во время кормления.

Добова норма: 80 мл

Суточная норма: 80 мл

Для дитини від 0 до 12 місяців об’єм їжі включає в себе грудне молоко, дитячу молочну суміш й усі можливі продукти прикорму. Для возраста ребенка от 0 до 12 месяцев объём пищи включает в себя грудное молоко, детскую молочную смесь и все возможные продукты прикорма

Після 12 місяців дитина може їсти скільки захоче, але бажано, щоб у раціоні було 500 мл саме молочних продуктів После 12 месяцев ребенок может кушать сколько захочет, но желательно, что бы в рационе было 500 мл именно молочных продуктов

Рекомендована кількість годувань на добу *:

Рекомендованное количество кормлений в сутки*:

10мл
10мл
10мл
10мл
10мл

*Мається на увазі мінімальна кількість годувань на добую. На вимогу дитини кількість годувань може бути більшою.

*Имеется в виду минимальное количество кормлений в сутки. По требованию ребенка количество кормлений может быть больше.

30 мл

= 1 ложки суміші + 30мл води

= 1 ложки смеси + 30мл воды

0 – 10 днів
 • 0 – 10 днів
 • 10 днів – 2 місяці
 • 2 - 4 місяці
 • 4 - 6 місяців
 • 6 - 12 місяців
 • 12 - 18 місяців
 • Від 18 місяців
0 – 10 дней
 • 0 – 10 дней
 • 10 дней – 2 месяца
 • 2 - 4 месяца
 • 4 - 6 месяцев
 • 6 - 12 месяцев
 • 12 - 18 месяцев
 • Від 18 месяцев
-

кг

+
КУПИТЬ КУПИТИ

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Суміш молочна суха Nutrilon 1 Смесь молочная сухая Nutrilon 1 Від 0 до 6-ти місяців От 0 до 6-ти месяцев
Суміш молочна суха Nutrilon 2 Смесь молочная сухая Nutrilon 2 Від 6-ти до 12-ти місяців От 6-ти до 12-ти месяцев

НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!

Наши педиатры, которые являются не только профессиональными врачами, но и опытными мамами, с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

0 800 50 17 85

Обратная связь Зворотній зв'язок
Ваше имя:
Ваше ім'я:
Рубрика вопросов:
Рубрика питання:
Вопрос педиатру
 • Вопрос педиатру
 • Вопрос о продукте
 • Вопрос об акциях
 • Вопрос о сотрудничестве
 • Вопрос технического характера
 • Другое
Питання педіатру
 • Питання педіатру
 • Питання про продукт
 • Питання про акції
 • Питання про співробітництво
 • Питання технічного характеру
 • Інше
Текст сообщения:
Текст повідомлення:
Для ответа на e-mail
Для відповіді на e-mail
Для ответа по телефону
Для відповіді по телефону
Отправить
Надіслати