Nutrilon

NutriLON®
ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ

Тип: функціональне дитяче харчування для вигодовування екстремально недоношених дітей з масою тіла до 1000 г, що додається до збагаченого грудного молока або суміші
Вік: від народження
Вага: 50 г

* Не використовувати окремо, тільки для додавання до грудного молока або суміші для недоношених та дітей з недостатньою вагою. Використовується тільки в умовах стаціонару.

Переваги:
- 82,1% білка;
- Гідролізат сироваткового і казеїнового білків у співвідношенні 50:50;
- Щоб збільшити вміст білка у продукті харчування на 1 г, необхідно додати до нього 1,2 г білкової добавки.
- Не містить глютену.

Немовлята, що народилися передчасно, потребують особливого імунологічного захисту, забезпечення білками, вуглеводами, жирами, вітамінами та мікроелементами.

Потреба в білку: для недоношених дітей з масою <1000 г, відповідно до рекомендацій ESPGHAN 2010 р.*, ентеральне споживання білка має становити 3,6-4,1 г/100 ккал (4,0 - 4,5 г/кг/добу).

Грудне молоко при передчасних пологах має особливі поживні і енергетичні властивості. Таким чином, сама природа забезпечила фізіологічну доцільність годування недоношених дітей грудним молоком їхніх матерів.

Враховуючи більш інтенсивні темпи росту передчасно народжених немовлят, порівняно з тими, що народились в строк, існує необхідність додаткового забезпечення білками, деякими мікроелементами і вітамінами, які необхідні для росту і розвитку організму недоношеної дитини, насамперед, для дозрівання центральної нервової системи.

Функціональне дитяче харчування «Nutrilon Білкова добавка» 50 х 1 г саше:
- Для індивідуального забезпечення білкових потреб экстремально недоношених малюків.

Через багато років ваш здоровий, розумний та вже дорослий малюк обов’язково подякує за вашу любов та турботу.

Грудне молоко є найбільш корисним харчуванням для вашого малюка.
Перед початком годування дитини у віці до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

Дитячі суміші Nutrilon виробляються на сучасних заводах країн Європейського Союзу в повній відповідності до європейських і міжнародних стандартам якості, тому NUTRILON – РЕКОМЕНДАЦІЯ №1 ПЕДІАТРІВ В УКРАЇНІ**.

*ESPGHAN – Європейське товариство педіатричної гастроентерології, гепатології та нутриціології.
**Згідно рекомендацій педіатрів України, за даними незалежного дослідження PromoTest, компанії Proximaresearch, за перше півріччя 2015 р., у двадцяти п’яти містах України.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Використовувати за призначенням і під контролем лікаря. Не може використовуватися як єдине джерело харчування. Не для парентерального харчування. Використовувати тільки в умовах стаціонару. Недотримання рекомендацій з дозування може зашкодити здоров’ю дитини. Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини необхідно проконсультуватися з лікарем. Забороняється використання води з колодязів і каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Не залишайте дитину на самоті під час годування.

Тип: функциональное детское питание для выкармливания экстремально недоношенных детей с массой тела до 1000 г, добавляемое к обогащенному грудному молоку или к смеси
Возраст: от рождения
Вес: 50 г

*Не использовать отдельно, только для добавления к грудному молоку или к смеси для недоношенных и маловесных детей. Используется только в условиях стационара

Преимущества:
- 82,1% белка;
- Гидролизат сывороточного и казеинового белков в соотношении 50:50;
- Чтобы увеличить содержание белка в продукте питания на 1 г, необходимо добавить к нему 1,2 г белковой добавки;
- Не содержит глютена.

Младенцы, родившиеся преждевременно, требуют особой иммунологической защиты, обеспечения белками, углеводами, жирами, витаминами и микроэлементами.

Потребность в белке: для недоношенных детей с массой <1000 г, в соответствии с рекомендациями ESPGHAN 2010 г.*, энтеральное потребление белка должно составлять 3,6-4,1 г/100 ккал (4,0 - 4,5 г/кг/сутки).

Грудное молоко при преждевременных родах имеет особые питательные и энергетические свойства. Таким образом, сама природа обеспечила физиологическую целесообразность кормления недоношенных детей грудным молоком их матерей.

Учитывая более интенсивные темпы роста недоношенных младенцев, по сравнению с теми, которые родились в срок, существует необходимость дополнительного обеспечения белками, некоторыми микроэлементами и витаминами, необходимыми для роста и развития организма недоношенного ребенка, прежде всего, для созревания центральной нервной системы.

Функциональное детское питание «Nutrilon Белковая добавка» 50 х 1 г саше:
- Для индивидуального обеспечения белковой потребности экстремально недоношенных детей.

Через много лет ваш здоровый, умный и уже взрослый малыш обязательно поблагодарит за вашу любовь и заботу.

Грудное молоко является наиболее полезным питанием для вашего малыша.
Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

Детские смеси Nutrilon производятся на современных заводах стран Европейского Союза в полном соответствии европейским и международным стандартам качества, поэтому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ**.

*ESPGHAN — Европейское общество педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии.
**Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования PromoTest, компании Proximaresearch, за первое полугодие 2015 г., в двадцати пяти городах Украины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Использовать по назначению и под контролем врача. Не может использоваться как единственный источник питания. Не для парентерального питания. Использовать только в условиях стационара. Несоблюдение рекомендаций по дозировке может повредить здоровью ребенка. Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка необходимо проконсультироваться с врачом. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Не оставляйте ребенка наедине во время кормления.


Склад: Гідролізат сироваткового білка (з молока), гідролізат казеїну (з молока). Без ГМО.

Состав: Гидролизат сывороточного белка (из молока), гидролизат казеина (из молока). Без ГМО.

Харчова / Поживна цінність на 1г. (саше) готової суміші
Енергетична цінність/калорійність кКал (кДж) 14,35/3,38
Жири, г 0,001
Насичені жири, г 0,001
Вуглеводи, г 0,022
Цукри, г 0,013
Білок (еквівалент), г 0,821
Харчові волокна, г 0
Мінеральні речовини
Натрій (Na), мг 7,760
Калiй (К), мг 12,26
Хлориди (Cl), мг 0,660
Кальцій (Са), мг 5,240
Фосфор (Р), мг 5,160
Магній (Mg), мг 0,460
Марганець (Mn), мкг 2,100
Селен (Se), мкг 0,270
Харчова / Поживна цінність на 1г. (саше) готової суміші
Энергетическая ценность/калорийность, ккал (кДж) 14,35/3,38
Жиры, г 0,001
Насыщенные жиры, г 0,001
Углеводы, г 0,022
Сахара, г 0,013
Белок (эквивалент), г 0,821
Пищевые волокна, г 0
Минеральные вещества
Натрий (Na), мг 7,760
Калий (К), мг 12,26
Хлориды (Cl), мг 0,660
Кальций (Са), мг 5,240
Фосфор (Р), мг 5,160
Магний (Mg), мг 0,460
Марганец (Mn), мкг 2,100
Селен (Se), мкг 0,270
1. Вимийте руки і простерилізуйте посуд, переконайтеся, що упаковка чиста. 1. Вымойте руки и простерилизуйте посуду, убедитесь, что упаковка чистая.
2. Зважте рекомендовану кількість порошку на вагах, дотримуючись вимог чистоти і стерильності й уникаючи ризику будь-якого забруднення. 2. Взвесьте рекомендованное количество порошка на весах, соблюдая требования чистоты и стерильности, избегая риска любого загрязнения.
3. Додайте рекомендовану кількість порошку у підготовлену молочну суміш або збагачене грудне молоко. 3. Добавьте рекомендованное количество порошка в подготовленную молочную смесь или обогащенное грудное молоко.
4. Закрийте пляшечку і добре збовтайте до повного розчинення добавки. 4. Закройте бутылочку и хорошо взболтайте до полного растворения добавки.
5. Перевірте температуру готової суміші перед використанням. Готуйте тільки одну порцію для кожного окремого годування та використайте її протягом двох годин. 5. Проверьте температуру готовой смеси перед использованием. Готовьте только одну порцию для каждого кормления и используйте ее в течение двух часов.
6. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. 6. Никогда не используйте для следующего кормления остатки разбавленной порции.

Розрахунок потрібної кількості продукту: необхідно брати до уваги кількість білка, яка вже міститься у грудному молоці або суміші. Щоб збільшити вміст білка у продукті харчування на 1 г, необхідно додати до нього 1,2 г білкової добавки.

Расчет необходимого количества продукта: необходимо учитывать количество белка, которое уже содержится в грудном молоке или смеси. Чтобы увеличить содержание белка в продукте питания на 1 г, необходимо добавить в него 1,2 г белковой добавки.

КУПИТЬ КУПИТИ

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Суміш молочна суха Nutrilon 1 Смесь молочная сухая Nutrilon 1 Від 0 до 6-ти місяців От 0 до 6-ти месяцев

НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!

Наши педиатры, которые являются не только профессиональными врачами, но и опытными мамами, с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

0 800 50 17 85

Обратная связь Зворотній зв'язок
Ваше имя:
Ваше ім'я:
Рубрика вопросов:
Рубрика питання:
Вопрос педиатру
 • Вопрос педиатру
 • Вопрос о продукте
 • Вопрос об акциях
 • Вопрос о сотрудничестве
 • Вопрос технического характера
 • Другое
Питання педіатру
 • Питання педіатру
 • Питання про продукт
 • Питання про акції
 • Питання про співробітництво
 • Питання технічного характеру
 • Інше
Текст сообщения:
Текст повідомлення:
Для ответа на e-mail
Для відповіді на e-mail
Для ответа по телефону
Для відповіді по телефону
Отправить
Надіслати