Nutrilon

NutriLON®
ДЛЯ НЕДОНОШЕНИХ

Тип: спеціальне харчування для передчасно народжених та дітей з малою вагою.
Вік: від народження
Вага: 400 г

Переваги:
- Унікальний комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 – галакто- і фруктоолігосахариди;
- IQ Pro – довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти;
- Вітаміни, мінерали та мікроелементи – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C і т.п.;

Основою всіх сумішей Nutrilon є унікальний комплекс Pronutra+, який був створений у результаті наукових досліджень і розробок спільно з педіатрами та неонатологами:
1. Запатентована формула галакто- та фруктоолігосахаридів (GOS/FOS) у співвідношенні 9:1 у концентрації 0,8 г/100 мл суміші стимулює розвиток імунної системи, допомагає створити нормальну мікрофлору кишечника, що впливає на засвоєння кальцію, заліза і вітаміну D.
2. Спеціальна формула IQ Pro з довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами, які стимулюють розвиток зору, нервової системи і головного мозку, сприяючи підвищенню IQ малюка, покращує швидкість обробки інформації дитиною і стимулює розвиток когнітивних функцій.
3. Збалансований набір з 27 вітамінів, мінералів, мікроелементів і нуклеотидів сумішей Nutrilon відповідає особливим потребам дитини в ранньому віці, які необхідні для нормального росту і розвитку.

Дитячі суміші Nutrilon виробляються на сучасних заводах країн Європейського Союзу в повній відповідності до європейських і міжнародних стандартів якості, тому NUTRILON – РЕКОМЕНДАЦІЯ №1 ПЕДІАТРІВ В УКРАЇНІ*.

Немовлята, що народилися передчасно потребують особливого імунологічного захисту,
забезпечення білками, вуглеводами, жирами, вітамінами та мікроелементами.

Відповідно до рекомендацій ESPGHAN** 2010, норма споживання білка для дітей з масою більше 1000 г при народженні становить 3,5-4,0 г/кг/добу (3,2-3,6 г/100 ккал).

Враховуючи більш інтенсивні темпи росту передчасно народжених немовлят, порівняно з тими, що народились в строк, існує необхідність додаткового забезпечення білками, мікроелементами і вітамінами, які необхідні для росту і розвитку організму дитини, насамперед, для дозрівання центральної нервової системи.
Nutrilon «Передчасний догляд» розроблений спеціально для забезпечення малюка додатковою енергією та білком, щоб набрати вагу та надолужити темпи росту.

Суміш молочна суха Nutrilon «Передчасний догляд» в упаковці 400 грам:
- Для збалансованого харчування передчасно народжених та дітей з малою вагою, містить білок в кількості 3,3/100 ккал (2,6 г/100 мл)

Через багато років ваш здоровий, розумний та вже дорослий малюк обов’язково подякує за вашу любов та турботу.

Грудне молоко є найбільш корисним харчуванням для вашого малюка.
Перед початком годування дитини у віці до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

*Згідно рекомендацій педіатрів України, за даними незалежного дослідження PromoTest, компанії Proximaresearch, за перше півріччя 2015 р., у двадцяти п’яти містах України.
**ESPGHAN – Європейське товариство педіатричної гастроентерології, гепатології та нутриціології.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтесь з педіатром. Використання некип’яченої, нечистої, непитної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Розведену суміш слід використовувати протягом однієї години. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. Не розігрівайте розведену суміш в мікрохвильовій печі.

Тип: специальное питание для недоношенных и детей с малым весом во время домашнего ухода
Возраст: от рождения
Вес: 400 г

Преимущества:
- Уникальный комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 – галакто- и фруктоолигосахариды;
- IQ Pro – длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты;
- Витамины, минералы и микроэлементы – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C и т.д.

Основой всех смесей Nutrilon является уникальный комплекс Pronutra+, который был создан в результате научных исследований и разработок совместно с педиатрами и неонатологами:
1. Запатентованная формула галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) в соотношении 9:1 в концентрации 0,8 г/100 мл смеси стимулирует развитие иммунной системы, помогает создать нормальную микрофлору кишечника, что влияет на усвоение кальция, железа и витамина D.
2. Специальная формула IQ Pro с длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами, которые стимулируют развитие зрения, нервной системы и головного мозга, способствуя повышению IQ малыша, улучшает скорость обработки информации ребенком и стимулирует развитие когнитивных функций.
3. Сбалансированный набор из 27 витаминов, минералов, микроэлементов и нуклеотидов смесей Nutrilon соответствует особым потребностям ребенка в раннем возрасте, обеспечивая питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития.

Детские смеси Nutrilon производятся на современных заводах стран Европейского Союза в полном соответствии европейским и международным стандартам качества, поэтому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ*.

Младенцы, родившиеся преждевременно, требуют особой иммунологической защиты, обеспечение белками, углеводами, жирами, витаминами и микроэлементами.

В соответствии с рекомендациями ESPGHAN** 2010 г., норма потребления белка для детей с массой более 1000 г при рождении составляет 3,5-4,0 г/кг/сутки (3,2-3,6 г/100 ккал).

Учитывая более интенсивные темпы роста недоношенных младенцев, по сравнению с теми, которые родились в срок, существует необходимость дополнительного обеспечения белками, микроэлементами и витаминами, необходимыми для роста и развития организма ребенка, в первую очередь, для созревания центральной нервной системы.

Nutrilon «Преждевременный уход» разработан специально с целью обеспечения малыша дополнительными энергией и белком, для набора веса и наверстывания темпа роста.

Молочная сухая смесь Nutrilon «Преждевременный уход» в упаковке 400 грамм:
- Для сбалансированного питания недоношенных детей и детей с малым весом, содержит белок в количестве 3,3/100 ккал (2,6г/100мл).

Через много лет ваш здоровый, умный и уже взрослый малыш обязательно поблагодарит за вашу любовь и заботу.

Грудное молоко является наиболее полезным питанием для вашего малыша.
Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

*Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования PromoTest, компании Proximaresearch, за первое полугодие 2015 г., в двадцати пяти городах Украины.
**ESPGHAN - Европейское общество педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Несоблюдение инструкций для приготовления смеси может нанести вред. Не оставляйте ребенка без присмотра во время кормления. Переход на новую формулу молочной смеси должен проводиться постепенно. Проконсультируйтесь с педиатром. Использование некипяченой, нечистой, не питьевой воды, а также нестерильной бутылочки или соски может нанести вред здоровью ребенка. Разведенную смесь следует использовать в течение одного часа. Никогда не используйте для следующего кормления остатки разбавленной порции. Не разогревайте разведенную смесь в микроволновой печи.

Склад Лактоза (з молока), знежирене молоко, олії (соняшникова, кокосова, пальмова, олія примули вечірньої), глюкозний сироп, концентрат сироваткового білку з молока, пребіотичні волокна (фрукто- і галактоолігосахариди), риб’ячий жир, комплекс мінеральних речовин, вітамінів та мікроелементів, холін, таурин, інозитол, нуклеотиди, L-карнітин.

Состав Лактоза (из молока), обезжиренное молоко, растительные масла (подсолнечное, кокосовое, пальмовое, масло примулы вечерней), глюкозный сироп, концентрат сывороточного белка из молока, пребиотические волокна (фрукто- и галактоолигосахариды), рыбий жир, комплекс минеральных веществ, витаминов и микроэлементов, холин, таурин, инозитол, нуклеотиды, L-карнитин.

Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Енергетична цінність/калорійність кКал (кДж) 79 (330)
Білки, г 2,6
Казеїн, г 1,1
Сироватковий білок, г 1,6
Жири, г 3,9
Рослинні жири, г 3,4
Лінолева кислота, г 0,676
α-ліноленова кислота, г 0,056
Арахідонова кислота (АА), мг 19
Докозагексаєнова кислота (DHА), мг 15
Вуглеводи, г 8,4
Лактоза, г 5,6
Полісахариди, г 2,1
Пребіотичні волокна, г 0,8
Мінеральні речовини:
Натрій (Na), мг 70
Калій (K), мг 80
Хлор (Cl), мг 85
Кальцій (Ca), мг 100
Фосфор (P), мг 56
Магній (Mg), мг 8,0
Залізо (Fe), мг 1,6
Цинк (Zn), мг 1,1
Мідь (Cu), мкг 80
Марганець (Mn), мкг 10
Селен (Se), мкг 4,5
Йод (I), мкг 25
Вітаміни:
Вітамін А, мкг (RE) 361
Вітамін D3, мкг 3
Вітамін E, мг (αTE) 3,5
Вітамин K1, мкг 6
Тіамін (B1), мкг 140
Рибофлавін (B2), мкг 200
Ніацин (В3), мг 3,2
Пантотенова кислота (В5), мкг 882
Вітамін B6, мкг 120
Фолієва кислота, мкг 35
Витамін B12, мкг 0,24
Біотин, мкг 3,5
Вітамін С, мг 17
Нуклеотиди, мг 3,2
L-карнітин, мг 1,8
Холін, мг 17
Таурин, мг 24
Інозитол, мг 5,5
Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Энергетическая ценность/калорийность, ккал (кДж) 79 (330)
Белки, г 2,6
Казеин, г 1,1
Сывороточный белок, г 1,6
Жиры, г 3,9
Растительные жиры, г 3,4
Линолевая кислота, г 0,676
α-линоленовая кислота, г 0,056
Арахидоновая кислота (АА), мг 19
Докозагексаеновая кислота (DHА), мг 15
Углеводы, г 8,4
Лактоза, г 5,6
Полисахариды, г 2,1
Пребиотичные волокна, г 0,8
Минеральные вещества:
Натрий (Na), мг 70
Калий (K), мг 80
Хлор (Cl), мг 85
Кальций (Ca), мг 100
Фосфор (P), мг 56
Магний (Mg), мг 8,0
Железо (Fe), мг 1,6
Цинк (Zn), мг 1,1
Медь (Cu), мкг 80
Марганец (Mn), мкг 10
Селен (Se), мкг 4,5
Йод (I), мкг 25
Витамины:
Витамин А, мкг (RE) 361
Витамин D3, мкг 3
Витамин E, мг(αTE) 3,5
Витамин K1, мкг 6
Тиамин (B1), мкг 140
Рибофлавин (B2), мкг 200
Ниацин (В3), мг 3,2
Пантотеновая кислота (В5), мкг 882
Витамин B6, мкг 120
Фолиевая кислота, мкг 35
Витамин B12, мкг 0,24
Биотин, мкг 3,5
Вітамин С, мг 17
Нуклеотиды, мг 3,2
L-карнитин, мг 1,8
Холин, мг 17
Таурин, мг 24
Инозитол, мг 5,5
1. Перед приготуванням продукту ретельно вимийте руки, простерилізуйте пляшечку і соску. 1. Перед приготовлением продукта тщательно вымойте руки, простерилизуйте бутылочку и соску.
2. Чисту питну воду прокип'ятіть протягом 10 хвилин. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до 40 °С. 2. Чистую питьевую воду прокипятите в течение 10 минут. Оставьте ее на 30 минут для охлаждения примерно до 40 °С.
3. Дотримуючись таблиці дозування, відміряйте точну кількість води і налийте її в простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду. 3. Следуя таблице дозировки, отмерьте точное количество воды и налейте ее в простерилизованную бутылочку. Не используйте повторно кипяченую воду.
4. Використовуйте тільки ложечку, яка додається. Зніміть зайвий порошок за допомогою ножа. Не ущільнюйте! 4. Используйте только ложечку, которая прилагается. Снимите лишний порошок с помощью ножа. Не уплотняйте!
5. Додайте в воду точну кількість мірних ложок порошку. Занадто велика чи мала кількість мірних ложок суміші може завдати шкоди. 5. Добавьте в воду точное количество мерных ложек порошка. Слишком большое или малое количество мерных ложек смеси может нанести вред
6. Закрийте пляшечку і добре збовтайте її (протягом 10 секунд) до повного розчинення порошку. Зніміть кришку і надіньте на пляшечку підготовлену стерильну соску. 6. Закройте бутылочку и хорошо взболтайте ее (в течение 10 секунд) до полного растворения порошка. Снимите крышку и наденьте на бутылочку подготовленную стерильную соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильній стороні зап'ястя (37 °С). 7. Проверьте температуру готового питания на тыльной стороне запястья (37 °С).

Вік дитини Приблизна
маса тіла
Кількість годувань
на добу
Вода в мл Мірних ложечок
на годування
0-14 днів 2,5-3 6 60 2
2-8 тижнів 3-3,5 5 90 3
2 місяці 3,5-4 5 90 3
3 місяці 4-5 5 120 4
4 місяці 5-6 5 150 5
5 місяців 6-7 5 180 6
6 місяців і старше >7 4-3 210 7
Возраст ребенка Приблизительная
масса тела
Количество кормлений
в сутки
Вода в мл Мерных ложечек
на кормление
0-14 дней 2,5-3 6 60 2
2-8 недель 3-3,5 5 90 3
2 месяца 3,5-4 5 90 3
3 месяца 4-5 5 120 4
4 месяца 5-6 5 150 5
5 месяцев 6-7 5 180 6
6 месяцев и старше >7 4-3 210 7
КУПИТЬ КУПИТИ

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Nutrilon Білкова добавка Nutrilon Белковая добавка Від 0 до 6-ти місяців От 0 до 6-ти месяцев

НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!

Наши педиатры, которые являются не только профессиональными врачами, но и опытными мамами, с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

0 800 50 17 85

Обратная связь Зворотній зв'язок
Ваше имя:
Ваше ім'я:
Рубрика вопросов:
Рубрика питання:
Вопрос педиатру
 • Вопрос педиатру
 • Вопрос о продукте
 • Вопрос об акциях
 • Вопрос о сотрудничестве
 • Вопрос технического характера
 • Другое
Питання педіатру
 • Питання педіатру
 • Питання про продукт
 • Питання про акції
 • Питання про співробітництво
 • Питання технічного характеру
 • Інше
Текст сообщения:
Текст повідомлення:
Для ответа на e-mail
Для відповіді на e-mail
Для ответа по телефону
Для відповіді по телефону
Отправить
Надіслати