Nutrilon

Тип: спеціальне харчування для передчасно народжених та дітей з малою вагою.
Вік: від народження
Вага: 70 мл
* Доступна тільки в аптеках при пологових будинках

Переваги:
- Унікальний комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 – галакто- і фруктоолігосахариди;
- IQ Pro – довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти;
- Вітаміни, мінерали та мікроелементи – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C і т.п.;

Основою всіх сумішей Nutrilon є унікальний комплекс Pronutra+, який був створений в результаті наукових досліджень і розробок спільно з педіатрами та неонатологами:
1. Запатентована формула галакто- та фруктоолігосахаридів (GOS/FOS) у співвідношенні 9:1 у концентрації 0,8 г/100 мл суміші стимулює розвиток імунної системи, допомагає створити нормальну мікрофлору кишківника, що впливає на засвоєння кальцію, заліза і вітаміну D.
2. Спеціальна формула IQ Pro з довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами, які стимулюють розвиток зору, нервової системи і головного мозку, сприяючи підвищенню IQ малюка, покращує швидкість обробки інформації дитиною і стимулює розвиток когнітивних функцій.
3. Збалансований набір з 27 вітамінів, мінералів, мікроелементів і нуклеотидів сумішей Nutrilon відповідає особливим потребам дитини в ранньому віці, які необхідні для нормального росту і розвитку.

Дитячі суміші Nutrilon виробляються на сучасних заводах країн Європейського Союзу в повній відповідності до європейських і міжнародних стандартів якості, тому NUTRILON – РЕКОМЕНДАЦІЯ №1 ПЕДІАТРІВ В УКРАЇНІ*.

Немовлята, що народилися передчасно потребують особливого імунологічного захисту, забезпечення білками, вуглеводами, жирами, вітамінами та мікроелементами.

Діти з масою тіла менше 1000 г при народженні мають найбільшу потребу у білку: 4,0-4,5 г/кг/добу (3,6-4,1 г/100 ккал)**.

Враховуючи більш інтенсивні темпи росту передчасно народжених немовлят, порівняно з тими, що народились в строк, існує необхідність додаткового забезпечення білками, мікроелементами і вітамінами, які необхідні для росту і розвитку організму дитини, насамперед, для дозрівання центральної нервової системи.

Nutrilon «Передчасний догляд» розроблений спеціально для забезпечення малюка додатковою енергією та білком, щоб набрати вагу та надолужити темпи росту.

Готова молочна суміш «Передчасний догляд» у новій упаковці 70 мл:
- Спеціально розроблене харчування для передчасно народжених дітей і дітей з малою вагою.
- Містить білок у кількості 2,6 г/100мл
Через багато років ваш здоровий, розумний та вже дорослий малюк обов’язково подякує за вашу любов та турботу.

Грудне молоко є найбільш корисним харчуванням для вашого малюка.
Перед початком годування дитини у віці до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

*Згідно рекомендацій педіатрів України, за даними незалежного дослідження PromoTest, компанії Proximaresearch, за перше півріччя 2015 р., у двадцяти п’яти містах України.
**ESPGHAN – Європейське товариство педіатричної гастроентерології, гепатології та нутриціології.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтесь з педіатром.


Тип: специальное питание для недоношенных детей и детей с малым весом
Возраст: от рождения
Вес: 70 мл
*Доступна только в аптеках при родильных домах

Преимущества:
- Уникальный комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 – галакто- и фруктоолигосахариды;
- IQ Pro – длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты;
- Витамины, минералы и микроэлементы – Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C и т.д.

Основой всех смесей Nutrilon является уникальный комплекс Pronutra+, который был создан в результате научных исследований и разработок совместно с педиатрами и неонатологами:
1. Запатентованная формула галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) в соотношении 9:1 в концентрации 0,8 г/100 мл смеси стимулирует развитие иммунной системы, помогает создать нормальную микрофлору кишечника, что влияет на усвоение кальция, железа и витамина D.
2. Специальная формула IQ Pro с длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами, которые стимулируют развитие зрения, нервной системы и головного мозга, способствуя повышению IQ малыша, улучшает скорость обработки информации ребенком и стимулирует развитие когнитивных функций.
3. Сбалансированный набор из 27 витаминов, минералов, микроэлементов и нуклеотидов смесей Nutrilon соответствует особым потребностям ребенка в раннем возрасте, обеспечивая питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития.

Детские смеси Nutrilon производятся на современных заводах стран Европейского Союза в полном соответствии европейским и международным стандартам качества, поэтому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ*.

Младенцы, родившиеся преждевременно, требуют особой иммунологической защиты, обеспечения белками, углеводами, жирами, витаминами и микроэлементами.

Дети с массой тела менее 1000 г при рождении имеют наибольшую потребность в белке: 4,0-4,5 г/кг/сутки (3,6-4,1 г/100 ккал)**.

Учитывая более интенсивные темпы роста недоношенных младенцев, по сравнению с теми, которые родились в срок, существует необходимость дополнительного обеспечения белками, микроэлементами и витаминами, необходимыми для роста и развития организма ребенка, в первую очередь, для созревания центральной нервной системы.

Nutrilon «Преждевременный уход» разработан специально с целью обеспечения малыша дополнительными энергией и белком, для набора веса и наверстывания темпа роста.

Готовая молочная смесь «Преждевременный уход» в новой упаковке 70 мл:
- Специально разработанное питание для преждевременно рожденных детей и детей с недобором веса.
- Содержит белок в количестве 2,6 г/100 мл.

Через много лет ваш здоровый, умный и уже взрослый малыш обязательно поблагодарит за вашу любовь и заботу.

Грудное молоко является наиболее полезным питанием для вашего малыша.
Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

*Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования PromoTest, компании Proximaresearch, за первое полугодие 2015, в двадцати пяти городах Украины.
**ESPGHAN — Европейское общество педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и нутрициологии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Несоблюдение инструкций для приготовления смеси может нанести вред. Не оставляйте ребенка без присмотра во время кормления. Переход на новую формулу молочной смеси должен проводиться постепенно. Проконсультируйтесь с педиатром.

Склад Демінералізована вода, знежирене молоко 33,9%, лактоза (з молока) 3,37%, рослинні олії (пальмова олія, рапсова олія, кокосова олія, соняшникова олія, тригліцеридна олія з ланцюгами середньої довжини, олія первоцвіту вечірнього), містить соєвий ліцетин, сироп глюкози, концентрат сироваткового білка (з молока) 1,69%, харчові волокна (галактоолігосахариди (з молочного цукру), фруктоолігосахариди), сироватковий продукт, збагачений молочним кальцієм, тваринний жир (яєчні ліпиди, риб'ячий жир), цитрат натрію, натрію хлорид, інозитол, натрію L-аскорбіновокислий, регулятор кислотності (лимонна кислота), фосфату кальцію, гідроксид кальцію, холін хлорид, DL-токоферил ацетат, лактат заліза, ретініл ацетат, таурин, нікотинамід, цітідін-5'-монофосфату дінатрієва сіль, сульфат цинку, холекальциферол, L-карнітин, кальцію D-пантотенат, уридин-5'-монофосфату дінатрієва сіль, селеністокислий натрій, аденозін-5'-монофосфату дінатрієва сіль, глюконат міді, інозин-5'-монофосфату дінатрієва сіль, глютамінова кислота, калію йодид, D-біотин, гуанозин-5'-монофосфату дінатрієва сіль, тіаміну гідрохлорид, рибофлавін, пирідоксину гідрохлорид, марганцю сульфат.

Состав Деминерализованная вода, обезжиренное молоко 33,9%, лактоза (из молока) 3,37%, растительные масла (пальмовое масло, рапсовое масло, кокосовое масло, подсолнечное масло, триглицеридное масло с цепями средней длины, масло первоцвета вечернего), содержит соевый лицетин, сироп глюкозы, концентрат сывороточного белка (из молока) 1,69%, пищевые волокна (галактоолигосахариды (из молочного сахара), фруктоолигосахариды), сывороточный продукт, обогащенный молочным кальцием, животный жир (яичные липиды, рыбий жир), цитрат натрия, натрия хлорид, инозитол, натрия L-аскорбиновокислый, регулятор кислотности (лимонная кислота), фосфата кальция, гидроксид кальция, холин хлорид, DL-токоферил ацетат, лактат железа, ретинил ацетат, таурин, никотинамид, цитидин-5-монофосфата динатриевая соль, сульфат цинка, холекальциферол, L-карнитин, кальция D-пантотенат, уридин-5-монофосфата динатриевая соль, селенистокислый натрий, аденозин-5-монофосфата динатриевая соль, глюконат меди, инозин-5-монофосфата динатриевая соль, глутаминовая кислота, калия йодид, D-биотин, гуанозин-5-монофосфата динатриевая соль, тиамина гидрохлорид, рибофлавин, пиридоксину гидрохлорид, марганца сульфат.

Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Енергетична цінність/калорійність кКал (кДж) 79/330
Білки (еквівалент білка), г 2,6
Вуглеводи, г 8,4
- Цукри, г 5,7
Жири, г 3,9
- Насичені, г 1,5
Харчові волокна, г 0,8
Натрій (Na), мг 70
Арахідонова кислота (AA), мг 22,3
Докозагексаєнова кислота (DHA), мг 17,1
Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Энергетическая ценность/калорийность, ккал (кДж) 79/330
Белки (эквивалент белка), г 2,6
Углеводы, г 8,4
- Сахара, г 5,7
Жиры, г 3,9
- Насыщенные, г 1,5
Волокна пищевые, г 0,8
Натрий, мг 70
Арахидоновая кислота (AA), мг 22,3
Докозагексаеновая кислота (DHA), мг 17,1
1. Ретельно вимийте руки, простерилізуйте пляшечку та соску. 1. Перед приготовлением продукта тщательно вымойте руки, простерилизуйте бутылочку и соску.
2. Переконайтесь у тому, що упаковка зберігає вакуумний режим. 2. Убедитесь в том, что упаковка сохраняет вакуумный режим.
3. Налийте в пляшечку точну кількість суміші відповідно до рекомендацій лікаря. 3. Налейте в бутылочку точное количество смеси в соответствии с возрастом вашего ребенка.
4. Нагрівайте суміш у пляшечці для дитячого годування на водяній бані, та осушіть пляшечку. 4. Нагрейте смесь в бутылочке для детского кормления на водяной бане и осушите бутылочку.
5. Ретельно струсіть перед годуванням 5. Тщательно встряхните перед кормлением.
6. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап’ястя (37 °С). 6. Проверьте температуру готового питания на тыльной стороне запястья (37 °С).
7. Не додавайте до готової суміші воду. 7. Не добавляйте к готовой смеси воду.
8. Важливі інструкції з годування: Перелиту в пляшку суміш необхідно використати протягом однієї години. Суміш, що залишилася після годування, не повинна зберігатись і використовуватись надалі. Недотримання інструкцій із приготування суміші може завдати шкоди. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Не залишайте дитину на самоті під час годування. 8. Важные инструкции по кормлению: Перелитую в бутылку смесь необходимо использовать в течение одного часа. Оставшаяся после кормления смесь не должна храниться и использоваться в дальнейшем. Несоблюдение инструкций по приготовлению смеси может нанести вред. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Не оставляйте ребенка наедине во время кормления.

Маса тіла більше 1000 г
 
Відповідно до рекомендацій ESPGHAN1 2010, норма споживання білка для дітей з масою більше 1000 г при народженні становить 3,5-4,0 г/кг/добу (3,2-3,6 г/100 ккал). Nutrilon Передчасний догляд містить білок у кількості 2,6 г/100 мл (3,3 г/100 ккал). Проконсультуйтеся з лікарем стосовно дозування суміші для забезпечення потреб малюка у білку.
 
Маса тіла менше 1000 г
 
Діти з масою тіла менше 1000г при народженні мають найбільшу потребу у білку: 4,0-4,5 г/кг/добу (3,6-4,1 г/100 ккал)1. Щоб забезпечити такий рівень споживання білка, до кожних 100 мл молочної суміші Nutrilon Передчасний догляд додають під наглядом лікаря 0,4-1,0 г Nutrilon Білкової добавки залежно від розрахованої потреби немовляти у білках.

Масса тела более 1000 г

Согласно рекомендациям ESPGHAN 2010, норма потребления белка для детей с массой более 1000 г при рождении составляет 3,5-4,0 г / кг / сут (3,2-3,6 г / 100 ккал). Nutrilon Преждевременный уход содержит белок в количестве 2,6 г / 100 мл (3,3 г / 100 ккал). Проконсультируйтесь с врачом относительно дозирования смеси для обеспечения потребностей малыша в белке.

Масса тела менее 1000 г

Дети с массой тела менее 1000 г при рождении имеют наибольшую потребность в белке: 4,0-4,5 г / кг / сут (3,6-4,1 г / 100 ккал) 1. Чтобы обеспечить такой уровень потребления белка, в каждых 100 мл молочной смеси Nutrilon Преждевременный уход добавляют под наблюдением врача 0,4-1,0 г Nutrilon белковой добавкой в ​​зависимости от рассчитанной потребности младенца в белках.

КУПИТЬ КУПИТИ

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!

Наши педиатры, которые являются не только профессиональными врачами, но и опытными мамами, с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

0 800 50 17 85

Обратная связь Зворотній зв'язок
Ваше имя:
Ваше ім'я:
Рубрика вопросов:
Рубрика питання:
Вопрос педиатру
 • Вопрос педиатру
 • Вопрос о продукте
 • Вопрос об акциях
 • Вопрос о сотрудничестве
 • Вопрос технического характера
 • Другое
Питання педіатру
 • Питання педіатру
 • Питання про продукт
 • Питання про акції
 • Питання про співробітництво
 • Питання технічного характеру
 • Інше
Текст сообщения:
Текст повідомлення:
Для ответа на e-mail
Для відповіді на e-mail
Для ответа по телефону
Для відповіді по телефону
Отправить
Надіслати