Nutrilon

проблеми з травленням

проблемы с пищеварением

alt

Тип: комплексне рішення проблем травлення: кольок і закрепів, для дітей на штучному вигодовуванні
Вік: від 6 місяців
Вага: 400 г

Переваги:
- Унікальний комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 – галакто- і фруктоолігосахариди;
- IQ Pro – довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти;
- Вітаміни та мінерали — I, Fe, Zn, A, E, C, D, B, Ca і т.п.;
- Суміш має знижений рівень вмісту лактози;
- Містить гідролізований білок;
- Містить бета-пальмітинову кислоту;
- Більш густа консистенція.

Основою всіх сумішей Nutrilon є унікальний комплекс Pronutra+, який був створений у результаті наукових досліджень і розробок спільно з педіатрами та неонатологами:
1. Запатентована формула галакто- та фруктоолігосахаридів (GOS/FOS) у співвідношенні 9:1 у концентрації 0,8 г/100 мл суміші стимулює розвиток імунної системи, допомагає створити нормальну мікрофлору кишківника, що впливає на засвоєння кальцію, заліза і вітаміну D.
2. Спеціальна формула IQ Pro з довголанцюговими поліненасиченими жирними кислотами, які стимулюють розвиток зору, нервової системи і головного мозку, сприяючи підвищенню IQ малюка, покращує швидкість обробки інформації дитиною і стимулює розвиток когнітивних функцій.
3. Збалансований набір з вітамінів, мінералів, мікроелементів і нуклеотидів сумішей Nutrilon відповідає особливим потребам дитини в ранньому віці, забезпечуючи поживними речовинами, необхідними для нормального росту і розвитку.

Дитячі суміші Nutrilon виробляються на сучасних заводах країн Європейського Союзу в повній відповідності до європейських і міжнародних стандартів якості, тому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦІЯ №1 ПЕДІАТРІВ В УКРАЇНІ*.

У перший рік свого життя малюк звикає до різноманітності навколишнього середовища. Саме в цей час відбувається налаштування його внутрішніх органів. При цьому можуть з’явитися специфічні проблеми, пов’язані з травленням малюка, такі, як кольки, закрепи, складнощі з випорожненням.

Суміш Nutrilon «Комфорт», завдяки своїй консистенції та гідролізованому білку у складі пом’якшує випорожнення дитини, знижує ризик виникнення кольок та закрепів, попереджує зригування, усуває проблеми, пов’язані з травленням.

Водночас суміш сприяє формуванню нормальної мікрофлори кишківника та містить усі харчові інгредієнти, необхідні для нормального росту та розвитку дитини.

Суміш Nutrilon «Комфорт» може мати гіркуватий присмак, що зумовлено наявністю гідролізованого сироваткового білка. Також через наявність зазначеного гідролізованого білка випорожнення дитини можуть набувати зеленуватого кольору.

Суміш суха Nutrilon «Комфорт 2»:
- Для дітей зі схильністю до кольок та закрепів.
- Для швидкого полегшення травлення.
- "Розумна" упаковка.

Через багато років ваш здоровий розумний та вже дорослий малюк обов’язково подякує за вашу любов та турботу.

Грудне молоко є найбільш корисним харчуванням для вашого малюка.
Перед початком годування дитини у віці до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

*Згідно рекомендацій педіатрів України, за даними незалежного дослідження PromoTest, компанії Proximaresearch, за перше півріччя 2015 р., у двадцяти п’яти містах України.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтесь з педіатром. Використання некип’яченої, нечистої, не питної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Розведену суміш слід використовувати протягом двох годин. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. Не розігрівайте розведену суміш в мікрохвильовій печі.

Тип: комплексное решение проблем пищеварения: коликов и запоров, для детей на искусственном вскармливании
Возраст: от 6 месяцев
Вес: 400 г

Преимущества:
- Уникальный комплекс Pronutra+
- GOS/FOS 9:1 — галакто- и фруктоолигосахариды;
- IQ Pro — длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты;
- Витамины, минералы и микроэлементы — Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C и т.д.;
- Смесь имеет низкий уровень содержания лактозы;
- Содержит гидролизованный белок;
- Содержит бета-пальмитиновую кислоту;
- Более густая консистенция.

Основой всех смесей Nutrilon является уникальный комплекс Pronutra+, который был создан в результате научных исследований и разработок совместно с педиатрами и неонатологами:
1. Запатентованная формула галакто- и фруктоолигосахариды (GOS/FOS) в соотношении 9:1 в концентрации 0,8 г/100 мл смеси стимулирует развитие иммунной системы, помогает создать нормальную микрофлору кишечника, что влияет на усвоение кальция, железа и витамина D.
2. Специальная формула IQ Pro с длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами, которые стимулируют развитие зрения, нервной системы и головного мозга, способствуя повышению IQ малыша, улучшает скорость обработки информации ребенком и стимулирует развитие когнитивных функций.
3. Сбалансированный набор из витаминов, минералов, микроэлементов и нуклеотидов смесей Nutrilon соответствует особым потребностям ребенка в раннем возрасте, обеспечивая питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития.

Детские смеси Nutrilon производятся на современных заводах стран Европейского Союза в полном соответствии европейским и международным стандартам качества, поэтому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ*.

В первый год своей жизни малыш привыкает к разнообразию окружающей среды. Именно в это время происходит настройка его внутренних органов. При этом могут появиться специфические проблемы, связанные с пищеварением малыша, такие, как колики, запоры, сложности с опорожнением.

Смесь Nutrilon «Комфорт», благодаря своей консистенции и гидролизованному белку в составе смягчает стул ребенка, снижает риск возникновения колик и запоров, предупреждает срыгивание, устраняет проблемы, связанные с пищеварением.

В то же время смесь способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника и содержит все пищевые ингредиенты, необходимые для нормального роста и развития ребенка.

Смесь сухая Nutrilon «Комфорт 2» :
- Для детей со склонностью к коликам и запорам.
- Для быстрого облегчения пищеварения.
- "Разумная" упаковка.

Через много лет ваш здоровый умный и уже взрослый малыш обязательно поблагодарит за вашу любовь и заботу.

Грудное молоко является наиболее полезным питанием для вашего малыша.
Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

*Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования PromoTest, компании Proximaresearch, за первое полугодие 2015 г., в двадцати пяти городах Украины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Несоблюдение инструкций для приготовления смеси может нанести вред. Не оставляйте ребенка без присмотра во время кормления. Переход на новую формулу молочной смеси должен проводиться постепенно. Проконсультируйтесь с педиатром. Использование некипяченой, нечистой, не питьевой воды, а также нестерильной бутылочки или соски может нанести вред здоровью ребенка. Разведенную смесь следует использовать в течение двух часов. Никогда не используйте для следующего кормления остатки разбавленной порции. Не разогревайте разведенную смесь в микроволновой печи.

ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО NUTRILON - РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ.

Склад: Концентрат гідролізату сироваткового білка (з молока) – 30,2%, глюкозний сироп – 20,2%, олії (рапсова, кокосова, соняшникова, бета-пальмітинова жирна кислота) – 19,9%, амілоза та амілопектин – 14,3%, пребіотичні волокна (галакто- і фруктоолігосахариди) – 8,7%, лактоза (з молока) – 1,2%, риб’ячий жир, комплекс мінеральних речовин, вітамінів та мікроелементів, холін, таурин, інозитол, нуклеотиди, L-карнітин.

Состав: Концентрат гидролизата сывороточного белка (из молока) – 30,2%, глюкозный сироп – 20,2%, масла (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, бета-пальмитиновая жирная кислота) – 19,9%, амилоза и амилопектин – 14,3%, пребиотические волокна (галакто- и фруктоолигосахариды) – 8,7%, лактоза (из молока) – 1,2%, рыбий жир, комплекс минеральных веществ, витаминов и микроэлементов, холин, таурин, инозитол, нуклеотиды, L-карнитин.

Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Енергетична цінність/калорійність кКал (кДж) 67 (280)
Білки, г 1,6
Вуглеводи, г 8,2
Жири, г 3,1
Пребіотичні волокна, г 0,8
Арахідонова кислота (АА), мг 10
Докозагексаєнова кислота (DHA), мг 5,9
Мінеральні речовини:
Натрій (Na), мг 25
Калій (K), мг 78
Хлор (Cl), мг 43
Кальцій (Ca), мг 64
Фосфор (P), мг 35
Магній (Mg), мг 7,1
Залізо (Fe), мг 1,0
Цинк (Zn), мг 0,5
Мідь (Cu), мкг 41
Марганець (Mn), мкг 7,7
Селен (Se), мкг 1,3
Йод (I), мкг 13
Вітаміни:
Вітамін А, мкг (RE) 58
Вітамін D3, мкг 1,4
Вітамін E, мг α-TE 1,1
Вітамін K1, мкг 4,7
Тіамін (B1), мкг 51
Рибофлавін (B2 ), мкг 98
Ніацин (В3), мг NE 0,93
Пантотенова кислота (В5), мкг 339
Вітамін B6, мкг 40
Фолієва кислота, мкг 8,5
Вітамін B12, мкг 0,16
Біотин, мкг 1,9
Вітамін С, мг 8,5
Нуклеотиди, мг 3,2
L-Карнітин, мг 0,99
Холін, мг 9,8
Інозитол, мг 3,4
Таурин, мг 5,4
Осмолярність, мОсм/л 240
Осмоляльність, мОсм/кг води 260
Потенційне ниркове навантаження, мОсм/л 147
Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Энергетическая ценность/калорийность, ккал (кДж) 67 (280)
Белки, г 1,6
Углеводы, г 8,2
Жиры, г 3,1
Пребиотические волокна, г 0,8
Арахидоновая кислота (АА), мг 10
Докозагексаеновая кислота (DHA), мг 5,9
Минеральные вещества:
Натрий (Na), мг 25
Калий (K), мг 78
Хлор (Cl), мг 43
Кальций (Ca), мг 64
Фосфор (P), мг 35
Магний (Mg), мг 7,1
Железо (Fe), мг 1,0
Цинк (Zn), мг 0,5
Медь (Cu), мкг 41
Марганец (Mn), мкг 7,7
Селен (Se), мкг 1,3
Йод (I), мкг 13
Витамины:
Витамин А, мкг (RE) 58
Витамин D3, мкг 1,4
Витамин E, мг α-TE 1,1
Витамин K1, мкг 4,7
Тиамин (B1), мкг 51
Рибофлавин (B2), мкг 98
Ниацин (В3), мг NE 0,93
Пантотеновая кислота (В5), мкг 339
Витамин B6, мкг 40
Фолиевая кислота, мкг 8,5
Витамин B12, мкг 0,16
Биотин, мкг 1,9
Витамин С, мг 8,5
Нуклеотиды, мг 3,2
L-Карнитин, мг 0,99
Холин, мг 9,8
Инозитол, мг 3,4
Таурин, мг 5,4
Осмолярность, мОсм/л 240
Осмоляльность, мОсм/кг воды 260
Потенциальная нагрузка на почки, мОсм/л 147
1. Ретельно вимийте руки, простерилізуйте пляшечку і соску. 1. Тщательно вымойте руки, простерилизуйте бутылочку и соску.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду 10 хвилин. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до 40 °С. 2. Прокипятите чистую питьевую воду 10 минут. Оставьте ее на 30 минут для охлаждения примерно до 40 °С.
3. Згідно таблиці дозування, відміряйте точну кількість води та налийте її у простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду. 3. Согласно таблице дозировки, отмерьте точное количество воды и налейте ее в простерилизованную бутылочку. Не используйте повторно кипяченую воду.
4. Використовуйте тільки ту мірну ложку, яка додається до упаковки. Зніміть надлишки порошку з ложечки тильним боком ножа. Не ущільнюйте! 4. Используйте только ту мерную ложку, которая прилагается к упаковке. Снимите излишки порошка с ложечки тыльной стороной ножа. Не уплотняйте!
5. Додайте у воду точну кількість мірних ложечок порошку. Завелика або замала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди. 5. Добавьте в воду точное количество мерных ложек порошка. Слишком большое или малое количество мерных ложек смеси может нанести вред.
6. Закрийте пляшечку та добре збовтайте її (10 секунд) до повного розчинення порошку. Зніміть кришку та вдягніть на пляшечку соску. 6. Закройте бутылочку и хорошо взболтайте ее (10 секунд) до полного растворения порошка. Снимите крышку и наденьте на бутылочку соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (37 °С). 7. Проверьте температуру готового питания на тыльной стороне запястья (37 °С).

Вік дитини Приблизна
маса тіла
Кількість годувань
на добу
Вода в мл Мірних ложечок
на годування
6 місяців 4 180 6
7-12 місяців 3 210 7
Возраст ребенка Приблизительная
масса тела
Количество кормлений
в сутки
Вода в мл Мерных ложечек
на кормление
6 месяцев 4 180 6
7-12 месяцев 3 210 7
КУПИТЬ КУПИТИ

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Суміш молочна суха Nutrilon 2 Смесь молочная сухая Nutrilon 2 Від 6-ти до 12-ти місяців От 6-ти до 12-ти месяцев
Суміш молочна суха Nutrilon 3 Смесь молочная сухая Nutrilon 3 Від 12-ти до 18-ти місяців От 12-ти до 18-ти месяцев

НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!

Наши педиатры, которые являются не только профессиональными врачами, но и опытными мамами, с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

0 800 50 17 85

Обратная связь Зворотній зв'язок
Ваше имя:
Ваше ім'я:
Рубрика вопросов:
Рубрика питання:
Вопрос педиатру
 • Вопрос педиатру
 • Вопрос о продукте
 • Вопрос об акциях
 • Вопрос о сотрудничестве
 • Вопрос технического характера
 • Другое
Питання педіатру
 • Питання педіатру
 • Питання про продукт
 • Питання про акції
 • Питання про співробітництво
 • Питання технічного характеру
 • Інше
Текст сообщения:
Текст повідомлення:
Для ответа на e-mail
Для відповіді на e-mail
Для ответа по телефону
Для відповіді по телефону
Отправить
Надіслати