Nutrilon

проблеми з травленням

проблемы с пищеварением

alt

Тип: для дітей з гастроінтестинальними розладами, з синдромом мальабсорбції, хірургічною патологією травного каналу
Вік: від народження
Вага: 400 г

ПЕРЕВАГИ:
- Довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти;
- Вітаміни та мінерали — I, Fe, Zn, A, E, C, D, B, Ca і т.п.;
- Містить глибоко гідролізований сироватковий білок;
- Усуває порушення всмоктування у кишківнику.

До складу сумішей Nutrilon «Мальабсорбція» входять:
1. Довголанцюгові поліненасичені жирні кислоти, які стимулюють розвиток зору, нервової системи і головного мозку, сприяючи підвищенню IQ малюка, покращують швидкість обробки інформації дитиною і стимулюють розвиток когнітивних функцій.
2. Збалансований набір з вітамінів, мінералів, мікроелементів і нуклеотидів сумішей Nutrilon відповідає особливим потребам дитини в ранньому віці, забезпечуючи поживними речовинами, необхідними для нормального росту і розвитку.
Дитячі суміші Nutrilon виробляються на сучасних заводах країн Європейського Союзу в повній відповідності до європейських і міжнародних стандартів якості, тому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦІЯ №1 ПЕДІАТРІВ В УКРАЇНІ*.
У перший рік свого життя малюк звикає до різноманітності навколишнього середовища. Саме в цей час відбувається настроювання його внутрішніх органів. При цьому можуть з’явитися специфічні проблеми, що розвиваються внаслідок порушення травної та транспортної функцій тонкого кишечнику, що в свою чергу може привести до патологічних змін обміну речовин.

Суміш Nutrilon «Мальабсорбція», завдяки глибоко гідролізованому білку та спеціальному жировому компоненту у складі, полегшує травлення, допомагає ефективному та швидкому всмоктуванню та засвоєнню їжі.

Суміш усуває синдром мальабсорбції та гастроінтестинальні розлади, знижує ризик їхніх клінічних проявів таких, як діарея, стеаторея, полігіповітаміноз та схуднення.

Водночас суміш сприяє формуванню нормальної мікрофлори кишківника та містить усі харчові інгредієнти, необхідні для нормального росту та розвитку дитини.

Суміш суха Nutrilon «Мальабсорбція» в упаковці 400 грам:
- Для дітей з порушенням кишкового всмоктування.
- Для глибоко недоношених немовлят.
- Для дітей з хірургічною патологією травного каналу.
- Розумний вибір для годування дитини в зручній для зберігання жерстяній банці.

Через багато років ваш здоровий розумний та вже дорослий малюк обов’язково подякує за вашу любов та турботу.

Грудне молоко є найбільш корисним харчуванням для вашого малюка.
Перед початком годування дитини у віці до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром.

*Згідно рекомендацій педіатрів України, за даними незалежного дослідження PromoTest, компанії Proximaresearch, за перше півріччя 2015 р., у двадцяти п’яти містах України.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком годування дитини віком до одного року необхідно проконсультуватися з лікарем-педіатром. Забороняється використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Не використовувати в харчуванні дітей, що мають алергію на будь-який з компонентів продукту. Недотримання інструкцій для приготування суміші може завдати шкоди. Не залишайте дитину на самоті під час годування. Перехід на нову формулу молочної суміші має проводитись поступово. Проконсультуйтесь з педіатром. Використання некип’яченої, нечистої, не питної води, а також нестерильної пляшечки або соски може завдати шкоди здоров'ю дитини. Розведену суміш слід використовувати протягом двох годин. Ніколи не використовуйте для наступного годування залишки розведеної порції. Не розігрівайте розведену суміш у мікрохвильовій печі.

Тип: для детей с гастроинтестинальными расстройствами, с синдромом мальабсорбции, хирургической патологией пищеварительного канала
Возраст: от рождения
Вес: 400 г

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты;
- Витамины, минералы и микроэлементы — Fe, Ca, D, I, F, B, Zn, Mg, C и т.д.;
- Содержит глубоко гидролизованный сывороточный белок;
- Устраняет нарушения всасывания в кишечнике.

В состав смесей Nutrilon «Мальабсорбция» входят:
1. Длинноцепочечные полиненасыщенные жирные кислоты, которые стимулируют развитие зрения, нервной системы и головного мозга, способствуя повышению IQ малыша, улучшают скорость обработки информации ребенком и стимулируют развитие когнитивных функций.
2. Сбалансированный набор из витаминов, минералов, микроэлементов и нуклеотидов смесей Nutrilon соответствует особым потребностям ребенка в раннем возрасте, обеспечивая питательными веществами, необходимыми для нормального роста и развития.

Детские смеси Nutrilon производятся на современных заводах стран Европейского Союза в полном соответствии европейским и международным стандартам качества, поэтому NUTRILON — РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ*.

В первый год своей жизни малыш привыкает к разнообразию окружающей среды. Именно в это время происходит настройка его внутренних органов. При этом могут появиться специфические проблемы, развивающиеся вследствие нарушения пищеварительной и транспортной функций тонкого кишечника, что в свою очередь может привести к патологическим изменениям обмена веществ.

Смесь Nutrilon «Мальабсорбция», благодаря глубоко гидролизованному белку и специальному жировому компоненту в составе, облегчает пищеварение, помогает эффективному и быстрому всасыванию и усвоению пищи.

Смесь устраняет синдром мальабсорбции и гастроинтестинальные расстройства, снижает риск их клинических проявлений таких, как диарея, стеаторея, полигиповитаминоз и снижение веса.

В то же время смесь способствует формированию нормальной микрофлоры кишечника и содержит все пищевые ингредиенты, необходимые для нормального роста и развития ребенка.

Смесь сухая Nutrilon «Мальабсорбция» в упаковке 400 грамм:
- Для детей с нарушением кишечного всасывания.
- Для экстремально недоношенных младенцев.
- Для детей с хирургической патологией пищеварительного тракта.
- Разумный выбор для кормления ребенка в удобной для хранения жестяной банке.

Через много лет ваш здоровый умный и уже взрослый малыш обязательно поблагодарит за вашу любовь и заботу.

Грудное молоко является наиболее полезным питанием для вашего малыша.
Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром.

*Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования PromoTest, компании Proximaresearch, за первое полугодие 2015 г., в двадцати пяти городах Украины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Безусловное преимущество принадлежит грудному вскармливанию. Перед началом кормления ребенка в возрасте до одного года необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Запрещается использование воды из колодцев и каптажных источников для приготовления детского питания. Не использовать в питании детей, имеющих аллергию на любой из компонентов продукта. Несоблюдение инструкций для приготовления смеси может нанести вред. Не оставляйте ребенка без присмотра во время кормления. Переход на новую формулу молочной смеси должен проводиться постепенно. Проконсультируйтесь с педиатром. Использование некипяченой, нечистой, не питьевой воды, а также нестерильной бутылочки или соски может нанести вред здоровью ребенка. Разведенную смесь следует использовать в течение двух часов. Никогда не используйте для следующего кормления остатки разбавленной порции. Не разогревайте разведенную смесь в микроволновой печи.

ИМЕННО ПОЭТОМУ НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО NUTRILON - РЕКОМЕНДАЦИЯ №1 ПЕДИАТРОВ В УКРАИНЕ.

Склад: Сироп глюкози*, гідролізований концентрат сироваткового білку (з молока), тригліцериди з ланцюгом середньої довжини, рослинні олії (рапсова, соняшникова, пальмова), емульгатор: ефір лимонної кислоти моно- і дигліцеридів, кальцію трифосфат, калію дигідрофосфат, калію хлорид, кальцію карбонат, риб'яча олія, холінхлорид, натрію хлорид, магнію хлорид, L-аскорбінова кислота, таурин, натрію L-аскорбат, інозитол, заліза сульфат, DL-альфа токоферил ацетат, цинку сульфат, L-карнітин, уридин 5’-монофосфат-динатрієва сіль, цитидин 5'-монофосфат, аденозин 5’-монофосфат, інозин 5’-монофосфат-натрієва сіль, нікотинамід, кальцію D-пантотенат, гуанозин 5’-монофосфат-динатрієва сіль, D-біотин, міді сульфат,

Состав: Сироп глюкозы*, гидролизованный концентрат сывороточного белка (из молока), триглицериды с цепью средней длины, растительные масла (рапсовое, подсолнечное, пальмовое), эмульгатор: эфир лимонной кислоты моно- и диглицеридов, кальция трифосфат, калия дигидрофосфат, калия хлорид, кальция карбонат, рыбий жир, холинхлорид, натрия хлорид, магния хлорид, L-аскорбиновая кислота, таурин, натрия L-аскорбат, инозитол, железа сульфат, DL-альфа токоферил ацетат, цинка сульфат, L-карнитин, уридин 5'-монофосфат- динатриевая соль, цитидин 5'-монофосфат, аденозин 5'-монофосфат, инозин 5'-монофосфат-натриевая соль, никотинамид, кальция D-пантотенат, гуанозин 5'-монофосфат-динатриевая соль, D-биотин, меди сульфат, фолиевая кислота, марганца сульфат, ретинилпальмитат, рибофлавин, DL-альфа-токоферол, цианокобаламин, тиамина гидрохлорид, холекальциферол, пиридоксина гидрохлорид, калия йодид, фитоменадион, натрия селенит. * = твердые вещества

Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Енергетична цінність ккал (кДж) 66 (275)
Білок, г 1,8
Вуглеводи, г 6,8
Жири, г 3,5
Арахідонова кислота (АА), мг 6,7
Докозагексаєнова кислота (DНА), мг 6,7
Мінеральні речовини:
Натрій (Nа), мг 18
Калій (К), мг 65
Хлор (СІ), мг 42
Кальцій (Са), мг 50
Фосфор (Р), мг 28
Магній (Mg), мг 5,1
Залізо (Fe), мг 0,77
Цинк (Zn), мг 0,5
Мідь (Сu), мкг 40
Марганець (Мn), мкг 42
Селен (Sе), мкг 1,4
Йод (І), мкг 12
Вітаміни:
Вітамін А, мкг МЕ 52
Вітамін D3, мкг 1,3
Вітамін Е, мга-ТЕ 1,0
Вітамін K1, мкг 4,7
Тиамін (В1), мкг 49
Рибофлавін (В2), мкг 99
Ніацин (ВЗ), мг NЕ 0,94
Пантотенова кислота (В5), мкг 330
Вітамін В6, мкг 40
Фолієва кислота, мкг 8,9
Вітамін В12, мкг 0,18
Біотин, мкг 1,7
Вітамін С, мг 9,3
L-Карнітин, мг 1,1
Холін, мг 10
Інозитол, мг 3,3
Таурин, мг 5,3
Осмолярність, мОсм/л 190
Осмоляльність, мОсм/кг води 210
Потенційне ниркове навантаження, мОсм/л 148
Харчова / Поживна цінність на 100 мл. готової суміші
Энергетическая ценность, ккал (кДж) 66 (275)
Белок, г 1,8
Углеводы, г 6,8
Жиры, г 3,5
Арахидоновая кислота (АА), мг 6,7
Докозагексаеновая кислота (DНА), мг 6,7
Минеральные вещества:
Натрий (Nа), мг 18
Калий (К), мг 65
Хлор (СІ), мг 42
Кальций (Са), мг 50
Фосфор (Р), мг 28
Магний (Mg), мг 5,1
Железо (Fe), мг 0,77
Цинк (Zn), мг 0,5
Медь (Сu), мкг 40
Марганец (Мn), мкг 42
Селен (Sе), мкг 1,4
Йод (І), мкг 12
Витамины:
Витамин А, мкг МЕ 52
Витамин D3, мкг 1,3
Витамин Е, мга-ТЕ 1,0
Витамин K1, мкг 4,7
Тиамин (В1), мкг 49
Рибофлавин (В2), мкг 99
Ниацин (ВЗ), мг NЕ 0,94
Пантотеновая кислота (В5), мкг 330
Витамин В6, мкг 40
Фолиевая кислота, мкг 8,9
Витамин В12, мкг 0,18
Биотин, мкг 1,7
Витамин С, мг 9,3
L-Карнитин, мг 1,1
Холин, мг 10
Инозитол мг 3,3
Таурин, мг 5,3
Осмолярность, мОсм/л 190
Осмоляльность, мОсм/кг воды 210
Потенциальная почечная нагрузка, мОсм/л 148
1. Ретельно вимийте руки, простерилізуйте пляшечку і соску. 1. Тщательно вымойте руки, простерилизуйте бутылочку и соску.
2. Прокип'ятіть чисту питну воду. Залиште її на 30 хвилин для охолодження приблизно до 40 °С. 2. Прокипятите чистую питьевую воду. Оставьте ее на 30 минут для охлаждения примерно до 40 °С.
3. Згідно з таблицею дозування, відміряйте точну кількість води та налийте її у простерилізовану пляшечку. Не використовуйте повторно кип'ячену воду. 3. Согласно таблице дозировки, отмерьте точное количество воды и налейте ее в простерилизованную бутылочку. Не используйте повторно кипяченую воду
4. Додайте у воду точну кількість мірних ложечок порошку. Зніміть надлишки порошку з ложечки тильною стороною ножа. Не ущільнюйте! 4. Добавьте в воду точное количество мерных ложек порошка. Снимите излишки порошка с ложечки тыльной стороной ножа. Не уплотняйте!
5. Використовуйте тільки ту мірну ложку, що додається до упаковки. Завелика або замала кількість мірних ложечок суміші може завдати шкоди. 5. Используйте только ту мерную ложку, которая прилагается к упаковке. Слишком большое или малое количество мерных ложек смеси может нанести вред.
6. Закрийте пляшечку кришкою та добре збовтайте її до повного розчинення порошку. Зніміть кришку та вдягніть на пляшечку соску. 6. Закройте бутылочку и хорошо взболтайте ее до полного растворения порошка. Снимите крышку и наденьте на бутылочку соску.
7. Перевірте температуру готового харчування на тильному боці зап'ястя (37 °С). 7. Проверьте температуру готового питания на тыльной стороне запястья (37 °С).

Вік дитини Приблизна
маса тіла
Кількість годувань
на добу
Вода в мл Мірних ложечок
на годування
0-14 днів 2,5-3 6 60 2
2-8 тижнів 3-3,5 5 90 3
2 місяці 3,5-4 5 90 3
3 місяці 4-5 5 120 4
4 місяці 5-6 5 150 5
5 місяців 6-7 5 180 6
6 місяців і старше >7 4-3 210 7
Возраст ребенка Приблизительная
масса тела
Количество кормлений
в сутки
Вода в мл Мерных ложечек
на кормление
0-14 дней 2,5-3 6 60 2
2-8 недель 3-3,5 5 90 3
2 месяца 3,5-4 5 90 3
3 месяца 4-5 5 120 4
4 месяца 5-6 5 150 5
5 месяцев 6-7 5 180 6
6 месяцев и старше >7 4-3 210 7
КУПИТЬ КУПИТИ

ВАМ ТАКОЖ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВО

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Суміш молочна суха Nutrilon 1 Смесь молочная сухая Nutrilon 1 Від 0 до 6-ти місяців От 0 до 6-ти месяцев
Суміш молочна суха Nutrilon 2 Смесь молочная сухая Nutrilon 2 Від 6-ти до 12-ти місяців От 6-ти до 12-ти месяцев

НАШІ СПЕЦІАЛІСТИ ГОТОВІ ВАМ ДОПОМОГТИ!

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ!

Наші педіатри, які є не тільки професійними лікарями, але й досвідченими мамами, з задоволенням нададуть відповіді на всі ваші питання!

Наши педиатры, которые являются не только профессиональными врачами, но и опытными мамами, с удовольствием ответят на все ваши вопросы!

0 800 50 17 85

Обратная связь Зворотній зв'язок
Ваше имя:
Ваше ім'я:
Рубрика вопросов:
Рубрика питання:
Вопрос педиатру
 • Вопрос педиатру
 • Вопрос о продукте
 • Вопрос об акциях
 • Вопрос о сотрудничестве
 • Вопрос технического характера
 • Другое
Питання педіатру
 • Питання педіатру
 • Питання про продукт
 • Питання про акції
 • Питання про співробітництво
 • Питання технічного характеру
 • Інше
Текст сообщения:
Текст повідомлення:
Для ответа на e-mail
Для відповіді на e-mail
Для ответа по телефону
Для відповіді по телефону
Отправить
Надіслати